Wonen

Personeelshuisvesting

wonen

Tijdelijk buitenlandse arbeidskrachten in dienst? Verzorg dan ook goede huisvesting

Om de meest uiteenlopende redenen kan het zijn dat je af en toe tijdelijk een aantal arbeidskrachten uit het buitenland in dienst neemt als werkgever zijnde. Meestal heeft dit te maken met piekperioden in het werk, gecombineerd met het feit dat in Nederland de juiste specialisten voor dit werk niet voorhanden zijn. Besef je echter wel dat als je je personeel uit andere landen haalt, dat je dan mogelijk ook voor personeelshuisvesting moet zorgen. Voor deze complexe klus kun je dan misschien wel het best een extern huisvestingsbureau inzetten.

Waarom een extern huisvestingsbureau inschakelen?

Wanneer je ervoor kiest een externe huisvestingsorganisatie in te schakelen om de huisvesting van buitenlands personeel te regelen, dan heb je op de volgende manieren baat bij deze keuze:

  • Een extern bureau heeft al een groot aantal woningen in bezit, al dan niet als huurder. Grote kans dus dat je de huisvesting via zo’n bureau razendsnel kunt regelen.
  • Door met een bureau in zee te gaan voorkom je dat je afhankelijk wordt van de vrije huursector en de enorm hoge huurprijzen die hierbij gebruikelijk zijn. 
  • Het uitbesteden van deze lastige klus kan een forse tijdsbesparing betekenen; tijd die je natuurlijk beter aan andere dingen kunt besteden.
Personeelshuisvesting

Neem alleen genoegen met SNF-gecertificeerde woningen

Als je er inderdaad voor kiest met een externe organisatie in zee te gaan voor je personeelshuisvesting, zie er dan wel op toe dat deze organisatie woningen in beheer heeft die het zogeheten SNF-certificaat dragen. Deze afkorting staat voor Stichting Normering Flexwonen. Een woning kan alleen dit keurmerk verdienen als deze aan bepaalde eisen voldoet. Zo gaat het hier om woningen die hoe dan ook beschikken over belangrijke basisvoorzieningen en die bovendien aantoonbaar (brand)veilig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *