Bescherming van dierenwelzijn door gebruik van stevig dassengaas

Om kwetsbare dieren zoals herten, dassen en kippen te beschermen wordt stevig dassengaas veelvuldig toegepast als wildraster of faunaraster. Stevig dassengaas is samengesteld uit stevig verzinkt gaas waardoor het de dieren in staat stelt binnen de afrastering vrij te bewegen in hun natuurlijke leefomgeving. Om de werking van het stevig dassengaas optimaal tot uiting te laten komen is het van belang het dassengaas minimaal 20 centimeter in te graven zodat de dieren niet uit de afrastering kunnen ontsnappen. Het gaas wordt toegepast door de overheid om wilde dieren te beschermen maar ook door burgers die hun eigen dieren bescherming willen bieden in een door hen zelf aangelegde afrastering.

Wat is een wildraster

Wildrasters zijn afrasteringen die je vaak tegenkomt bij provinciale wegen en rijksoverheidswegen. De afrasteringen maken het voor dieren mogelijk via faunapassages zoals bruggen en viaducten, veilig aan de andere kant van de weg te komen. Niet alleen de dieren hebben baat bij het gebruik van het gaas maar ook automobilisten. Aanrijdingen met alle gevolgen van dien kunnen zo veelal worden voorkomen. Een wildraster wordt dus gebruikt als afrastering maar vormt ook een belangrijke voorzorgsmaatregel om de dierenpopulatie in een gebied op niveau te houden.

Faunavoorzieningen

Dassengaas wordt als wildraster veelal gecombineerd met het gebruik van diverse faunavoorzieningen. Faunavoorzieningen zijn als verbindingen tussen twee leefgebieden van dieren onmisbaar. Bij faunavoorzieningen kun je denken aan klaphekken die door het gebruik van een stevige veer na opening snel weer sluiten maar ook aan veeroosters en ecoducten. Veeroosters zijn roosters die door dieren zullen worden gemeden omdat ze hun hoeven er niet stabiel op kunnen neerzetten. De bekendste faunavoorziening in Nederland is echter het ecoduct ook wel het wildviaduct genoemd. Het ecoduct verbindt diverse leefgebieden en zorgt daarmee voor een grote verscheidenheid aan dierenpopulatie in de betreffende leefgebieden.